Nazorg bij een miskraam

nazorg miskraam zonsopgang

Wat kan er verbeterd worden aan de nazorg bij een miskraam? Eline, studente verloskunde, heeft hier onderzoek naar gedaan. Wat onder andere duidelijk is, dat de reguliere gezondheidsmedewerkers zich bewust zijn van de behoefte aan meer nazorg dan nu geboden wordt. Een verpleegkundige zei: cliënten willen bij de begeleiding hun verhaal kwijt. Deze verpleegkundige geeft ook aan dat in de afgelopen tien jaar er meer in een kortere tijd moet gebeuren en dat daardoor er minder tijd is voor de cliënt.

Waar behoefte aan is

  1. Feitelijke informatie hoe een miskraam verloopt
  2. Heldere uitleg over wat er aan de hand is; openheid en rust
  3. Emotionele en psychische begeleiding
  4. Informatie hoe je een miskraam regelt met je werk
  5. Waar je terecht kan voor ondersteuning
  6. Steun en betrokkenheid; persoonlijke aandacht
  7. Hoe afscheid nemen
  8. Wat te doen met het vruchtje
  9. Begeleiding bij een volgende zwangerschap na de miskraam
  10. Vervolg gesprekken

Niet iedereen heeft nazorg nodig

Net zoals elke vroegtijdige zwangerschapsafbreking anders wordt ervaren, zelfs als de vrouw meerdere miskramen krijgt kan ze elke miskraam anders ervaren, is de behoefte aan nazorg ook voor iedereen anders.

Waar de ene vrouw genoeg heeft aan een telefoongesprek. Heeft een andere vrouw meer nodig en stelt psychosociale begeleiding op prijs.

Het is heel normaal om hulp te vragen

Veel vrouwen hebben het idee dat ze de enige zijn die een miskraam hebben en dat ze de enige zijn die moeite heeft met het verlies. Dit is niet waar! Uit Eline’s onderzoek blijkt dat 68,4% van de deelnemers aan de enquête behoefte heeft gehad aan nazorg. En van deze groep heeft 31,6% juist veel behoefte aan nazorg gehad.

Jammer is dat één huisarts aangeeft niet op de hoogte te zijn van (verloskundige) coaches die gespecialiseerd zijn in de ondersteuning bij een miskraam.

En de mannen?

Mannen worden vaak vergeten, terwijl een miskraam hen ook aangaat. In verdrietige situaties zijn partners ertoe geneigd elkaar te ontzien, waar praten mogelijk beter is met of zonder deskundige begeleiding.

Aanbeveling

Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is een simpel zinnetje wat veel problemen voorkomt, namelijk: Misschien is het helemaal niet aan de orde, maar ik wil graag benoemen dat er mogelijkheden zijn om emotionele ondersteuning te krijgen. Als je nu die behoefte niet hebt, maar later misschien merkt dat dit toch fijn zou zijn, mag je ons daar altijd voor bellen.

Met dank aan Eline wordt het protocol na een miskraam herzien. Mijn wens is dat dit snel naar alle gynaecologen, verloskundige, huisartsen en andere medische medewerkers gaat en in gebruik wordt genomen.

En natuurlijk dat veel vrouwen en hun partners deze website mogen vinden.

Lieve groeten
Thea van Dijk
Medeoprichtster van MiskraamVerwerken.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *