Disclaimer

Op MiskraamVerwerken.nl worden grotendeels artikelen, producten en diensten van derden aangeboden. Deze partners leveren hun content zelf aan. MiskraamVerwerken.nl verwijst de bezoeker van de site door, zonder per definitie achter het gecommuniceerde aanbod te staan.

Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de uitingen van derden en de samenwerking die bezoekers aangaan met deze partners. Uiteraard doen wij er alles aan wat in ons vermogen ligt, om op de site alleen kwalitatief hoogwaardige content en producten-, dan wel dienstenaanbod te communiceren.

Mocht u echter iets tegenkomen dat in strijd is met het bovenstaande, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons te melden.